why jesus came

Why Jesus Came

Pastor Jon Kangas        12.03.17

00:00 / 44:07

 To Destroy the Devil's Work

Pastor Jon Kangas         12.10.17

00:00 / 46:58

He Came to Serve

Pastor Jon Kangas        12.17.17

00:00 / 39:59

He Came to Give Life

Pastor Jon Kangas        12.24.17

00:00 / 34:57

906-482-4673

3200 West Sharon Ave

 Houghton, MI 49931

Connect with us

  • White Instagram Icon
  • White Facebook Icon

©2020 Hope Fellowship